_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนเทศบาล4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเทศบาล4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู ประเภทพานธูป (นักเรียนชาย)และประเภทพานดอกไม้(นักเรียนหญิง) โดยมีครูประจำชั้น คือครูชัยวัฒน์ ไชยสงครามและครูพัฒนากร ชิณหงส์


ข่าวโดย : ชัยวัฒน์
อ่าน 864 ครั้ง
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:53:43:AM